Wouter is Hoofd Verkoopbinnendienst en vertelde mij dat hij deze week ruzie had met zijn baas. Er was een grote klant die te laat een bestelling had geplaatst. Er waren voldoende producten op voorraad, maar die waren gereserveerd voor andere klanten die wel op tijd besteld hadden. De directeur wilde dat deze te laat geplaatste order toch direct geleverd zou worden, ten kosten van de andere klanten. Wouter vertelde dat hij vond dat klanten op eerlijke wijze behandeld moeten worden en dat klanten die hun planning niet op orde hebben, daarvoor niet beloond moeten worden. Zijn baas was echter van mening dat deze grote klant voor gaat en dat zijn medewerker onvoldoende commercieel inzicht heeft. Wouter vertelde dat dit geintje hem bijna zijn baan heeft gekost.

Wat moet je hier nou mee? Als je hier naar kijkt vanuit het oogpunt van de managementfluisteraar, dan zie je dat een agressieve houding van de directeur een verdedigende reactie van de medewerker uitlokt. Het is ook oneerlijk om deze grote klant voor te trekken, maar dat is niet de kern waar het hier om gaat. Een directeur heeft het recht om prioriteiten te veranderen. Na wat doorvragen vertelde Wouter dat het voor hem meer dan vervelend is, dat zijn leidinggevende er voor zorgt dat hij gemaakte afspraken niet kan nakomen. Bovendien wilde de directeur geen openheid van zaken geven naar die andere klanten die nu moeten wachten.

Herken jij deze situatie? Moet je daar als medewerker dan maar mee leren leven? Je kunt hoogstens vragen waarom de directeur dit zo doet. Meer is op dat moment niet mogelijk. Wanneer je dan bezwaar maakt, kom je als kemphanen tegenover elkaar te staan. Vraag als het mogelijk is om een verklaring en probeer te overleggen wat je tegen die andere klanten moet zeggen.

Het beste is om een weekje te wachten. Wanneer de gemoederen wat bedaard zijn, kun je hem op een kalme en rustige manier vertellen dat jij vindt dat klanten eerlijk behandeld zouden moeten worden. Laat de directeur vooral ook zien hoe de andere klanten hebben gereageerd op het uitstel van hun levering, vooral wanneer er claims zijn binnengekomen. Je hoeft overigens ook niet te liegen over de reden van de late leveringen. Zeg dat het niet aan jou is om daar iets over te zeggen en verwijs de klanten door naar de directeur. Dat zal hij niet leuk vinden, maar zal de directeur helpen om jouw situatie te herkennen en hem in de gelegenheid stellen om jou serieus te nemen en uit te leggen waarom hij deze order voor laat gaan. Alleen wanneer hij deze situatie herkent als een probleem kun je verder. Alleen dan kun je vragen of hij jou wil helpen om na te denken over een oplossing.

terug

Het is van groot belang dat je hem betrekt bij het vinden van een oplossing. Ga dus niet zelf een oplossing bedenken en al helemaal niet aan jouw direkteur vertellen wat hij moet doen. Dat wordt zeker niet geaccepteerd. Geef de directeur het gevoel dat hij belangrijk is en dat je hem nodig hebt om een oplossing te vinden. Vraag zijn hulp. Misschien kom je samen tot de conclusie dat hij met die grote klant in gesprek kan gaan om afspraken te maken hoe dit soort spoedorders in de toekomst voorkomen kunnen worden. Of dat klanten een leveringsstatus krijgen om in voorkomende gevallen de verwachtingen van minder grote klanten af te stemmen. Doe een beroep op zijn kwaliteiten en maak dat hij de held wordt. Tja, maar dat wil jij ook. Daar hebben we dan weer de vraag die ook in het boek wordt gesteld: Wil je gelijk krijgen of wil je gelukkig worden?

 

 

Klik hier voor meer informatie over Reno Consultancy.